top of page

Historie

På 1920-tallet kjøpte kommunen nedre Kongsgård området. Håpet var å bygge Norsk jernverk her. Anlegget kom ikke, men kommunen beholdt grunnen i forventning om at staten skulle anlegge flyplass her. Da man i 1936, etter forrykende feider, innså at Kjevik var et mer egnet sted for flyplass, ble området frigitt til boligformål.


I årene etter krigen var det svært høy byggeaktivitet på Lundsiden. Her ble det reist hundrevis av leiligheter i både blokker og rekkehus, to- og firemannsboliger.

 

I 1950-årene var det bolignød i byen og de to Oslo-arkitektene Odd Gengenbach og Hans Mollø-Christensen lanserte derfor en plan om å bygge seks såkalte stjerneblokker oppe på Dueknipen. Det var klart at bybildet ville bli dramatisk endret hvis man fikk "slike skyskrapere" i norsk format der oppe. Ordfører Grønningsæter var skeptisk til forslaget, men på grunn av bolignøden og tomtemangelen gikk han likevel inn for forslaget. Byplansjef Lorange gikk i stedet inn for å prøve ut byggeformen på et mindre dominerende sted, og foreslo derfor Valhalla på Lund.

 

Ved å bygge i stjerneform klarte man seg med en heis i bygget, mot normalt to i en vanlig blokk av samme størrelse. Blokka ble bygget etter et kubesystem hvor skilleveggene er bærevegger. Ytterveggene - en legering bestående av hovedsakelig aluminium, støptes på bakken. Det ble hevdet at blokka var det første bygg i Europa som ble bygget etter denne metoden. Det ble også brukt nye forskalingsteknikker, hvor elementer kom ferdig til å settes på plass. Arkitekt var Mollø-Christensen. 


Det var angivelig også den første stjerneblokken av denne typen som ble bygget i Norge, og myndighetene var ivrige etter å prøve det ut. De hadde egentlig planlagt at blokka skulle reises i Bærum, men der greide ikke kommunen å skaffe tomt.

Stjerneblokka ble reist i 1955 og innskuddet for en 4-roms leilighet den gangen var kr. 4500,- og leien kr. 115,- pr mnd. Til sammenlikning selges 4-roms leilighetene i 2022 for over kr. 2 800 000,- og leien er rundt 4 500 kroner.

 

Blokka inneholder 59 4-roms leiligheter (ca 75 m2), to 2-romsleiligheter, fem hybelleiligheter og fire hybler. 

 

1979:

Alle vinduer og nesten alle veranda- vinduer og dører byttet ut. 

 

1991:

Hele blokka kles med vedlikeholdsfrie stålplater. 
 

1992:

Sentralfyringsanlegget oppgraderes med elektrokjele.

 

1994:

19. desember 1994 faller eika som stod på tunet bak blokka lenge før den ble bygget. Dessverre hadde den vokst seg litt for stor, og den skygget for ettermiddagssola til store deler av rød fløy. Da eika falt strakk den seg helt opp til 7. etasje. Det var den daværende formannen som gikk fra dør til dør for å lodde hvorvidt det var stemning for å ofre treet. Kun noen få prioriterte eika. De øvrige stilte seg solidariske til dem som søkte solen. Det var daværende vaktmesters bror Odd Haugedal som felte treet, og vi tror han hadde god ved for lang tid etter dette.

 

1999: 
Digitalt calling-anlegg (port-telefon) monteres.

 

2008:

Sentralfyringsanlegget blir erstattet med fjernvarme. Dette gir en rimelig og miljøvennlig oppvarming for beboerne.

 

2011:
Nye vinduer settes inn i hele blokken.

 

2012:

Den gamle elektrokjelen blir sanert / fjernet.

 

2013 og 2014:
Callinganlegget oppgraderes med mulighet for video, hele blokken trekkes om til fiber (svært stabilt og med god hastighet) - TV og internett.

Utemiljøet oppgraderes og forskjønnes med nye ut- og inngangsdører. Inngangspartiet oppgraderes, fløyer males (takbelysning skiftes til kostnadsbesparende led - lamper), trappeoppganger males og nye rekkverk monteres. Heis byttes til moderne heis levert fra Thyssen Krupp.

 

2015:
Hele taket rehabiliteres / legges på nytt.

I den senere tid er det blitt satt mer fokus på miljøet rundt blokka, og nye benker og bord er ordnet til. Lekeparken bak blokka er i samarbeid med parkvesenet satt i skikkelig stand og i det hele tatt ser det ut til at det stadig blir en bedre plass å bo, både for liten og stor.

2016:

Avløprsørene i blokka er fornyet og sykkelgarasje ferdigstilles.

2017:

Lekeplassen utvides med nye lekeapparater og det settes opp utendørs treningsapparat.

2018:

Blokka får egen flaggstang i forkant av 17. mai!

2022:

2 El-bil lader ble instalert til bruk for beboerne.

bottom of page